Singhara Powder | Water Chesnut Powder

Singhara Powder | Water Chesnut Powder

  • Rs.249.00


  • Mani ko garha karne mein mufeed hai.
  • Garmi ko kam karta hai.
  • Peshab ki nali mein infection ke liye mufeed hai.
  • Dawaon mein istemal hota hai.
  • Singhare ka halva banane ke ka ata hai.